Ίδρυση-Σκοπός

Ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας και Διάσωσης Καρύστου ιδρύθηκε 12-1-2007 με πρωτοβουλία του προέδρου κ. Μιχαλόπουλου Χρήστου. Ο Σύλλογος ξεκίνησε με 29 μέλη με απόφαση πρωτοδικείου με απόφαση 164-2007 και ανήκει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας με ΑΜ 17-2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται απο :
Πρόεδρος :Χρήστος Μιχαλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παρασκευάς 
Γραμματέας: Ιωάννα Μιχαλοπούλου 
Ταμίας: Βασίλης Αντωνιάδης 
Μέλος : Νικόλαος Τσίγκρος 
Μέλος : Ευάγγελος Μήτσας 
Μέλος : Γιάννης Μπαμπανιώτης

Ο Σύλλογος αριθμείται συνολικά στα 75 μέλη

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η από παντός κινδύνου προστασία των δασών
Κατάσβεση πυρκαγιών
Διάσωση ανθρώπων, ζώων και παρουσιών από πυρκαγιές
Δημιουργία ομάδων για την προσφορά και βοήθεια σε αποκλεισμένες περιοχές από πλημμύρες, χιόνια, σεισμούς και παντός είδου φυσικού φαινομένου
Διάσωση αγνοουμένων ορειβατών και ναυαγών 
Καθαρισμός των παραλιών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος κάθε χρόνο επανεκπαιδεύεται από το Π.Σ. και από εθελοντικές ομάδες Αθηνών που έχουν κοινό σκοπό.Τη διαχείριση - ανάπτυξη του blogspot και τη σελίδας στο facebook 
έχει αναλάβει η κα.Μόσχα Κομνηνού.